Ýüklenýär...
Yükle

Parahat Çyrşlyyew
Gurbanjemalym

Parahat Çyrşlyyew - Gurbanjemalym
Diňle
Parahat Çyrşlyyew - Gurbanjemalym
Göçürip al
Parahat Çyrşlyyew - Gurbanjemalym
Parahat ÇyrşlyyewGurbanjemalym atly aýdymyna degişli bellikler:
Paýlaş
Hakynda
Parahat Çyrşlyyewiň Gurbanjemalym atly gitara aýdymy Älem Sesinde, diňläň lezzet alyň.

Älem Sesi programmasyny telefonyňyza ýükläp täze aýdymlardan ilkinji bolup habarly bolup bilersiňiz: Mobil programmany ýüklemek üçin> bit.ly/alemsesi salgysyny ulanyp bilersiňiz
Teswirler (0)
Goş