Ýüklenýär...
Yükle

Akyş Saparow (DJ AZATX)
Şirina (Remix)

Akyş Saparow - Şirina (DJ AZATX)
Diňle
Akyş Saparow (DJ AZATX) - Şirina (Remix)
Göçürip al
Akyş Saparow (DJ AZATX) - Şirina (Remix)
Akyş Saparow (DJ AZATX)Şirina (Remix) atly aýdymyna degişli bellikler:
Paýlaş
Hakynda
DJ AZATX tarapyndan täzeden işlenilen Akyş Saparowyň Şirina atly aýdymy siziň bilen, diňläň lezzet alyň. Täze aýdymlarn hemişelik habarly bolmak üçin Älem Sesi programmany telefonyňyza alyp bilersiňiz. > bit.ly/alemsesi
Teswirler (0)
Goş