Ýüklenýär...
Yükle

Resul Çopanow
Söýýän Seni

Resul Çopanow - Söýýän seni
Diňle
Resul Çopanow - Söýýän Seni
Göçürip al
Resul Çopanow - Söýýän Seni
Resul ÇopanowSöýýän Seni atly aýdymyna degişli bellikler:
Paýlaş
Hakynda
Resul Çopanowyň Söýýän seni atly aýdymy. Diňläň lezzet alyň.

Täze aýdymlardan hemişelik habarly bolmak üçin Älem Sesi programmany telefonyňyza alyp bilersiňiz. > bit.ly/alemsesi
Teswirler (0)
Goş